BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIA HẠN VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH BÁN LỆCH ĐẦU TẾT 2023

16:16 24/11/2022

Thời gian bán: đến hết 11/12/2022

BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIA HẠN VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH BÁN LỆCH ĐẦU TẾT 2023

-    Thời gian bán: đến hết 11/12/2022
-     Giai đoạn bay: 28/12/2022 - 22/01/2023
Giá từ 19K đối với chặng: CXRSGN, DLISGN, PQCSGN, UIHSGN, DADSGN, HPHSGN, THDSGN, VIISGN, BMVSGN, DINSGN, HUISGN, PXUSGN, VCLSGN, VDHSGN, VDOSGN

- Giai đoạn bay: 30/01/2023 - 08/02/2023
Giá từ 49K đối với chặng: SGNUIH,  SGNDAD, SGNBMV, SGNHUI, SGNPXU, SGNVCL, SGNVDH, SGNVDO
☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Book VÉ MÁY BAY, nhớ ngay CƠ TRƯỞNG!
www.cotruong.vn
Zalo: 090 2299 161, 093 2299 161, 1900 4745

-Nhấn Quan tâm Zalo OA:
www.zalo.me/CongtyTNHH1001

Link tìm vé rẻ trong tháng bất kì
www.cotruong.vn/cheapest-in-month

Link tìm vé rẻ nhất trong 2 tuần bất kì của tất cả các sân bay
www.cotruong.vn/cheap-ticket-hunting