Cập nhật điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 4 (Đến 8h30 ngày 27/9/2022)

09:08 27/09/2022

Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác như sau: Các chuyến bay ngày 27/9 cất cánh sớm so kế hoạch ban đầu:

Cập nhật điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 4 (Đến 8h30 ngày 27/9/2022)

Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác như sau:
Các chuyến bay ngày 27/9 cất cánh sớm so kế hoạch ban đầu:
  Giữa Hà Nội – Huế: VN7543, VN7542
  Giữa Hà Nội – Đà Nẵng: VN153, VN154, VN167, VN168
  Giữa Hà Nội – Pleiku: VN1613, VN1612
  Giữa Hà Nội – Quy Nhơn: VN1625, VN1624
  Giữa TP. HCM – Huế: VN1372, VN1373, VN1374, VN1375
  Giữa TP. HCM – Đà Nẵng: VN122, VN123, VN7132, VN7133, VN128, VN129
  Giữa TP.HCM – Quy Nhơn: VN1394, VN1395
Các chuyến bay ngày 28/9 lùi giờ cất cánh so kế hoạch ban đầu:
  Giữa Hà Nội – Đà Nẵng: VN167, VN168, VN171, VN172
  Giữa TP. HCM – Đà Nẵng: VN128, VN129, VN132, VN133
  Giữa TP. HCM – Quy Nhơn: VN1394, VN1395, VN1396, VN1397
  Giữa Đà Nẵng – Incheon: VN430, VN431
Hủy toàn bộ các chuyến bay đến/đi từ các sân bay sau:
  Đà Nẵng: từ 12h00 ngày 27/09/2022 đến 11h59 28/09/2022
  Phú Bài (Huế): từ 12h00 ngày 27/09/2022 đến 11h59 28/09/2022
  Pleiku: từ 12h00 ngày 27/09/2022 đến 11h59 28/09/2022
  Phù Cát (Quy Nhơn): từ 12h00 ngày 27/09/2022 đến 11h59 28/09/2022
  Chu Lai: từ 12h00 ngày 27/09/2022 đến 11h59 28/09/2022
  Đồng Hới: từ 20h00 ngày 27/09/2022 đến 14h00 ngày 28/09/2022