CHƯƠNG TRÌNH KM CHẶNG BAY HAN-VCS

10:45 13/11/2022

Hình thức áp dụng: giảm đến 15% Basefare.

CHƯƠNG TRÌNH KM CHẶNG BAY HAN-VCS
 
Hình thức áp dụng: giảm đến 15% Basefare.
Thời gian xuất áp dụng: từ 01/11 hết ngày 15/11/2022.
Đường bay áp dụng: HAN-VCS v.v
Hạng vé áp dụng: Economy Saver Max/ Economy Saver/ Economy Smart
Thời gian bay áp dụng: từ 02/11/2022 đến hết 28/12/2022.
Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua.
Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi số lượng chỗ của chương trình đã hết.
 
 
Hottline: 1900 4745 heart 090 2299 161 heart 093 2299 161