Quy định về xác nhận thông tin đặt vé

19:18 27/05/2019

Những thông tin đặt vé máy bay sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi COTRUONG.vn gửi mail cho Thành viên để xác nhận thông tin đặt vé máy bay. Thông tin cụ thể như: xác nhận phương thức thanh toán sẽ được COTRUONG.vn gửi mail xác nhận.

 

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Thành viên đã thực hiện thanh toán tiền đặt vé máy bay. Ngược lại, việc đặt vé máy bay của Thành viên có thể bị hủy bỏ nếu Thành viên không thực hiện thanh toán trong thời gian giữ chỗ quy định tính từ lúc đặt vé máy bay trên trang COTRUONG.vn. COTRUONG.vn không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt vé máy bay nào cho đến khi COTRUONG.vn gửi email xác nhận lần cuối. 

c. THỰC HIỆN THAY ĐỔI CHO THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÁY BAY 

COTRUONG.vn sẽ cố gắng để hỗ trợ Thành viên một cách tốt nhất, tuy nhiên COTRUONG.vn không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện:

- Những vé máy bay đặt tại một số nhà cung cấp vé máy bay, trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại vé máy bay đặt ở hạng đặt chỗ không thể hủy hoặc đổi, và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt vé máy bay hoặc chi tiết vé máy bay của nhà cung cấp vé máy bay (xem chính sách hoàn/hủy vé máy bay), Thành viên nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt vé máy bay).

- Ngoài ra, COTRUONG.vn cũng áp dụng 1 mức phí dịch vụ theo niêm yết của các hãng hàng không cho các yêu cầu thay đổi đặt vé máy bay/thông tin hủy vé máy bay được chấp nhận.

- Nếu thực hiện việc hủy vé máy bay không thành công hoặc Thành viên không thực hiện việc sử dụng vé máy bay (check-in) đúng thời hạn so với thời gian trên vé máy bay, Thành viên sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt vé máy bay đó. 

d. NHỮNG YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 

- Khi tham gia sử dụng dịch vụ đặt vé máy bay trên COTRUONG.vn, Thành viên phải đủ 18 tuổi trở lên mới được phép đặt vé máy bay.

- Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, nhà cung cấp vé máy bay có thể sẽ yêu cầu Thành viên xuất trình thẻ tín dụng khi sử dụng vé máy bay để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng/CMND của Thành viên cũng có thể được nhà cung cấp vé máy bay giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố.