VIETJET MỞ LẠI TOÀN MẠNG BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN ĐÀI LOAN TỪ THÁNG 9/2022

09:42 28/07/2022

VIETJET MỞ LẠI TOÀN MẠNG BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN ĐÀI LOAN TỪ THÁNG 9/2022

Kính gửi quý đại lý

Cotruong xin chuyển tiếp thông tin của VJ về CT MÙA THU VI VU XỨ ĐÀI - VIETJET MỞ LẠI TOÀN MẠNG BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN ĐÀI LOAN TỪ THÁNG 9/2022.